Case Study - MTS - A Star Is Born    Blog    Kresanje budžeta loš potez tokom krize
Case Study - MTS - A Star Is Born  |  Blog  |  Kresanje budžeta loš potez tokom krize

Blog

Kresanje budžeta loš potez tokom krize

Banke i prodavci moraju biti pažljivi kada smanjuju marketinške budžete tokom recesije. Takvi potezi mogu dovesti do toga da njihovi klijenti ili kupci misle manje na njih.

11. 06. 2009.

Podaci Ad-ology Reaserch pokazuju da je jedan od načina kako potrošači vide stanje u nekoj kompanji baš koliko često se kompanija oglašava.

 Skoro polovina ispitanih internet korisnika kaže da ako vide manju prisutnost neke banke u oglasima, veruju da se ona muči, dok 12% veruje da ta finanijska institucija neće još dugo poslovati.


Kada se banka oglašava često, klijenti to vide kao posvećenost poslovanju, dobro držanje i konkurentnost.

Reakcije na maloprodajne radnje koje se oglašavaju manje su još ekstremnije. Pedeset šest procenata internet korisnika koji su uvideli smanjenje   oglašavanja, vide to kao znak da je prodavac u problemima - 15% misli da će se prodavnica zatvoriti uskoro.

Izvor: eMarketer.com