Case Study - MTS - A Star Is Born    Blog    Efektivnost internet marketinga
Case Study - MTS - A Star Is Born  |  Blog  |  Efektivnost internet marketinga

Blog

Efektivnost internet marketinga

Ako želite da vaš marketing donese online prodaju, nesumnjivo je da morate početi sa pretraživačima. Upravo to kaže i studija Forbsa, prema kojoj 48% ispitanih kaže da je optimizacija za internet pretraživače (SEO) najbolji metod za stvaranje online konverzije. Više od polovine njih, koji imaju budžet preko milion dolara, složilo se s tim.

18. 06. 2009.Manji oglašivači, nakon optimizacije ističu e-mail i e-newslettere, iza kojih sledi plaćanje po kliku i oglasi na pretraživačima, ciljanje po ponašanju (behavioral) i sponzorisanje stranica.

Za veće oglašivače, lista efektnih online taktika skoro je identična, osim što su oglašavanje na pretraživačima i e-mail zamenjeni. Plaćanje po prikazu (impresiji) efektnije je kod većih oglašivača (pretpostavlja se da je uzrok tome mogućnost da eksperimentišu i sa skupim medijima).

Da bi se izgradila, održala ili promenila percepcija o brendu neophodna je drugačija taktika. I za male i za velike, sponzorisanje stranice ili sajta kao i SEO smatraju se najefektivnijim načinima da se brend izgradi na Webu.


Plaćanje po impresiji je sledeće na listi kod velikih potrašača, dok je kod manjih budžeta fokus na email newsletterima i viralnom marketing.

Ipak, 57% ispitanih je reklo da će još uvek na online potrošiti manje od 25% njihovih marketinških budžeta.

Izvor: eMarketer