Case Study - MTS - A Star Is Born    Blog    Još jedan uspešan viral kao internet promocija
Case Study - MTS - A Star Is Born  |  Blog  |  Još jedan uspešan viral kao internet promocija

Blog

Još jedan uspešan viral kao internet promocija

Viralni spot Megawoosh, projekat nemačkog “Projektbüro Kammerl”. zabeležio je priličan uspeh na servisu YouTube, a zahvaljujući ViralTrackeru objavljeni su i podaci šta je tačno urađeno.

19. 08. 2009.

Viralni spotovi se sve više koriste kao deo promocije na Internetu ( internet oglašavanje). Iza ovog spota stoji kampanja za Office Project 2007, softer kompanije Microsoft.

Pogledajte spot:

 

 

Dok pišemo ovaj blog, spot je na YouTube pregledan preko 2,3 miliona puta. Kada je ViralTracker, kompanija koja se bavi merenjem efekta viralnih kampanja, objavila podatke bio je pregledan 1,6 miliona puta, a prošlo je samo 10 dana od kako je postavljen. Pogledajte izveštaj: