Case Study - MTS - A Star Is Born    Blog    Engagement na Instagramu je u opadanju
Case Study - MTS - A Star Is Born  |  Blog  |  Engagement na Instagramu je u opadanju

Blog

Engagement na Instagramu je u opadanju

...

30. 07. 2019.

Instagram je trenutno veoma popularna društvena platforma, sa sve većim brojem brendova koji koriste sve popularnije Storyje kako bi unapredili svoj biznis.

Ali, da li bi taj priliv mogao uticati na sveukupni engagement u Instagramu?

Krajem 2017. Instagram je objavio da je u platformi bilo više od 25 miliona biznis profila, u odnosu na 15 miliona samo nekoliko meseci ranije. Nakon toga, Instagram nije objavio nove podatke, ali se može pretpostaviti da ih sada ima značajno više, te je razumljivo da sveukupni engagement na sadržaje brendova ima tendenciju pada.

Trust Insights je analizirao 1.430.995 postova od 3.637 profila brendova (Story nije bio uključen) kako bi se utvrdila ukupna prosečna stopa engagementa. I kao što možete videti, engagement počinje da pada, što je opet logično, s obzirom na rastuću konkurenciju.

Zbog rastućeg Instagrama, desiće se ista situacija kao i sa Facebookom. Facebook je počeo tako što je brendovima pružio mnogo organskog reacha, ali na kraju, taj reach je počeo da opada, a zatim se taj trend opadanja nastavio, do tačke u kojoj je sada veoma teško održavati bilo koju vrstu organske veze sa većinom publike na Facebook stranici.

Opravdanje za to je sledeće: ljudi žele više da vide sadržaje svojih prijatelja, a manje od brendova i zato je Facebook bio primoran da kompanije usmeri prema opcijama sa plaćenim reachom. To bi se moglo dogoditi i na Instagramu. Iako se ne može poreći da korisnici idu na društvene platforme da vide sadržaj svojih prijatelja i porodice, činjenica da 80% korisnika Instagrama takođe prati brendove, sugeriše da je poslovni sadržaj takođe ono što dolaze da vide. Može li Instagram još uvek to da pretvori u opravdanje za niži reach brenda, čime bi se povećala potreba za plaćenim oglasima?

U svakom slučaju, fokusirajte se na sadržaj koji privlači vašu ciljnu grupu. Na taj način ćete izgraditi jedinstvenu zajednicu, proširiti angažovanje i povećati prodaju.