Case Study - MTS - A Star Is Born    Za oglašivače
Case Study - MTS - A Star Is Born  |  Za oglašivače

Za oglašivače

Za oglašivače

Internet oglašavanje je nauka i umetnost stvaranja i održavanja potrošača i profita korišćenjem interneta kao kanala za prenošenje marketinške poruke.

Primeri internet oglašavanja uključuju postavljanje oglasnih rešenja u vidu banera, kontekstualne oglase na pretraživačima, oglašavanje na društvenim mrežama, e-mail marketing i druge vidove oglašavanja.

Saradnjom sa WMA dobijate:

  1. Stratešku izradu media plana shodno ciljnoj grupi
  2. Statistiku posećenosti Web sajtova
  3. Jednostavniji i jeftiniji zakup onlajn oglasnog prostora
  4. Inovativne strategije oglašavanja
  5. Kompletnu realizaciju onlajn kampanje
  6. Povećanje procenta povraćaja investicije u kampanji (ROI)
  7. Uporedno praćenje i analizu rezultata kampanje